ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ

KARAN

Prime VIP
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ
ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ,ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਰੋਈ,
ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉਦੋ ਕੁਝ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ,
ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ,
ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਿਗਾਨੇ "ਆਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ,
ਜਿਸਮ ਨਾਲੋਂ ਰੂਹ ਵੱਖਰੀ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ.

unknown
 
Top