ਪੱਪੂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ

KARAN

Prime VIP
ਪੱਪੂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ,
ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨਿਆ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ
ਨੇ
ਵੀ ਨਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ...
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਭਿਆ ,
ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ , ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾ ,
ਓ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ,
ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰੋਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ..
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ,
ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪੱਪੂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥਲਿਓੁ
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੱਢਿਆ , ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ,
" ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਚੁੜੈਲ ਆ ਜਿਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ ਰੋਜ
ਗੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
"
ਪੱਪੂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਕ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ "ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਜ ਇਸ ਚੁੜੈਲ ਨਾਲ
ਗੱਲਾ ਕਰਦਾ ਜੇ"
ਤੇ
ਸੱਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ
"ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਡੀ ਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜੂਗੀ
 
Top