ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ

KARAN

Prime VIP
ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ.....
ਹੁਣ ਤਰਾਸ਼ ਰਿਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ...
ਖੌਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ !
 
Top