ਮੈੰ ਪੀੜਾਂ ਤੋੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀੰ

KARAN

Prime VIP
ਮੈੰ ਪੀੜਾਂ ਤੋੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
KARAN ਮੈੰ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ 2 Liners 1
J ਪੀੜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ, 2 Liners 3
#Jatt On Hunt * ਪੀੜਾਂ * 2 Liners 2
Top