ਸਹੀ ਟੈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗਹ ਤੇ ਹੋਣਾ

KARAN

Prime VIP
ਸਹੀ ਟੈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਗਲਤ ਜਗਹ ਤੇ ਗਲਤ ਟੈਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹਿੱਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ...


niraa e sach a ..
 
Top