ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੱਸ ਕਾਰਣ ਜਿਹਾ

KARAN

Prime VIP
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੱਸ ਕਾਰਣ ਜਿਹਾ
ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹਾ
ਕੋੲੀ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਚਾਰਣ ਜਿਹਾ
ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਜਹੀ ਤੂੰ ਹਾਰਣ ਜਿਹਾ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹਾ
ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰਣ ਜਿਹਾ
ਤੂੰ ਤਾਰਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਜਹੀ
ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਣ ਜਿਹਾ..

Zaildar Pargat Singh
 
Top