ਧਰਤੀ ਮਿਲਾ ਦੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ

KARAN

Prime VIP
ਧਰਤੀ ਮਿਲਾ ਦੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕੇਰਾਂ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰਤਾ
ਔਣ ਦੇ ਤੂੰ ਟੈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਡ ਦਉਂਗਾ ਵਹਿਮ ਜਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਤਾ
 
Top