ਤੇਰੀਆ ਕੋਠੀਆ ਵੱਡੀਆ ਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੀਆ ਕੋਠੀਆ ਵੱਡੀਆ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀ
ਤੂੰ ਨੀਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੀ
ਯਾਰ ਦਿਲ ਦੇ sache ਸੀ __
 
Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
R ਤੇਰੀਆ ਯਾਦਾਂ 2 Liners 8

Similar threads

Top