ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਭੁਲ ਗਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਭੁਲ ਗਈ ਅੜੀਏ ਚੇਤਾ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਿਆ ਦਾ__

ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਤੂ ਮੰਮੀ ਬਣਗੀ, ਮੈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋ ਨਿਆਣਿਆ ਦਾ__
 
Top