ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਭੁਲ ਗਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਭੁਲ ਗਈ ਅੜੀਏ ਚੇਤਾ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਿਆ ਦਾ__

ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਤੂ ਮੰਮੀ ਬਣਗੀ, ਮੈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋ ਨਿਆਣਿਆ ਦਾ__
 
Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
Rayone ਵਿਆਹ 2 Liners 2
J ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ 2 Liners 3
C ਵਿਆਹ 2 Liners 2

Similar threads

Top