ਮੈਂ ਓਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾ ਬਾਬੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਓਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੌਂਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੀ ਕਰਦੀ__
.
.
.
.
ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ_
 
Top