ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਦੀ ਪਰਾਂਦੀ__

ਹਾ ਕਰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਨੀ ਤੂ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦੀ__
 
Top