ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਦਾੲੀ ਪੁੱਤ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਦਾੲੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ, Busy ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ__

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋ ਕਰਦੀ ਲੜਾਈ, ਨੀ ਕਾਹਤੋ ਖੀਜੀ ਖੀਜੀ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਈ __
 
Top