ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਨਹਿਉ ਲੰਘਦਾ_

ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਦਾ__
 
Top