ਇਹ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ__,

ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਝ ਹੋਇਆ, ਏਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾ__
 
Top