ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ੲਿਕ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ__

ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਦਾ ਲੲੀ ਰਹਿੰਦਾ ੲੇ_
 
Top