ਕੋਈ ਓਹਨੁ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੋਈ ਓਹਨੁ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਕ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ...


ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂ ਰਵੋਉਣ ਵਾਲੇ...
 
Top