ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੀ ਤੁੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਟੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ__

ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ Canada ਸੋਹਣੀਏ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ__
 
Top