ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਮਯਾਬ__

ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਨਕਾਰ ਜੰਮਿਆ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
GöLdie $idhu ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 0
rAJ06412 ਐ ਜਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਆਣ... 2 Liners 0
Student of kalgidhar ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 1
Student of kalgidhar ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 0
ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 4
Similar threads

Top