ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਉ__

ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਉ__
 
Top