ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਰਦੀ ਨਾਂ__

ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਜੋ, ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਭਦੀ ਨਾ__
 
Top