ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਸੱਜਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਸੱਜਣ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦੂਰ ਸੀ__

ਬੇਵਫਾ ਨਈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ_
 
Top