ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਵੀ ਡਰਦੀ ਆ__

ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ ਆ_
 
Top