ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਨਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ
ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ς੭•.•♥

ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹੀਂ ਯਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ
ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ς੭•.•♥
 
Top