ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਜ਼

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਕਰਦੀ ਨਾ__

ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਾ
 
Top