ਜਿੰਨੇ ਕਰੇ ਨਖਰੇ ਓਨੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਨੇ ਕਰੇ ਨਖਰੇ ਓਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸਵੀਟ ਜਹੀ, ਬੜਾ ਮੋਹ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਆਵੇ__

ਵੇ ਸਾਂਭੀ ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ ਤੇਰੀ ਨਖਰੋ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਵੇ__
 
Top