ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ "Class" ਚ ਕਦੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀਆ ਗੁੱਤਾ ਪੱਟਦੀ ਸੀ__

ਉਹ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲੀ ਦੱਸਦੀ ਆ__
 
Top