ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ__

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰਜਾਈ ਨੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ__
 
Top