ਜਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਜਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ,,,
ਮੰਜਿਲ ਮਿਲੇ ਰਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ,,,
ਇਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ,,,
ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ,,,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ,,,
ਦੋਸਤੀ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ.,, :)
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
GöLdie $idhu ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 0
rAJ06412 ਐ ਜਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਆਣ... 2 Liners 0
Student of kalgidhar ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 1
Student of kalgidhar ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 0
ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 4
Similar threads

Top