ਹਰ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਹ ਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਰ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਹ ਦੀ ਮਾਲਕ ਤੂੰ, ਕੁਝ ਰੋਬ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਖਿਆ ਕਰ__

ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਬਥੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀੲੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰ__
 

Similar threads

Top