ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ__

ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਹੋਬੱਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਓਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ__♥
 
Top