ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਗੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਗਰੀਬਾ ਨੂੰ__

Jatt ਦੇਸੀ ਨੇ ਡਰਨਾ ਸੀ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਵੀ ਪਿਆ ਰਕੀਬਾ ਨੂੰ__
 
Top