ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਮਜਬੂਰ ਤੇਨੂੰ ਮੈ ਕਰਦਾ ਨੀ__

ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋਰ ਬੜੀਅਾਂ ਪਰ ਹੋਰਾ ਤੇ Jatt ਮਰਦਾ ਨੀ__
 
Top