ਮੈਂ ਤੋ ਫਨਾ ਹੋ ਗਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਤੋ ਫਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਨੈਣ ਦੇਖਕੇ__

ਨਾ ਜਾਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੋਊ__
 
Top