ਤੇਰੇ ਹੱਥੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਹੱਥੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਏ ਕਤਲ, ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਦੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਫਲ__

ਅਸੀ ਦੇਖਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ, ਆਜਾ ਵੱਜ ਜਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀਏ ਗੋਲੀਏ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਠਾ ਕਰ ਕੇ__
 
Top