ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਉ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਨਈ ਹੋ ਸਕਦਾ....!!

ѕραятαη σƒ ℓσνєツ

BAD BOY'S ਦਾ ਰੱਬ &#2
ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਉ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਨਈ ਹੋ ਸਕਦਾ....!!

ਪਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਉ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ...!!by :dn
 
Top