ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਾ Jatta ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਿੰਦਗੀ ਚ' ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ__

ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਵਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ__
 
Top