ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ__

ਦੁਨਿਆ ਦੌਲਤ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ__
 
Top