ਦੱਬ ਕੇ ਰਜਾੲੀਅਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੱਬ ਕੇ ਰਜਾੲੀਅਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋ ਗੀ ਵੈਰਨੇ__

ਠੰਡ ਵਿਚ ਮਾਰਤਾ ਬਿਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ__
 
Top