ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾ ਦੇਵਾ
ਚੋਟ ਤਾ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ
ਮੇਰੇ Dil ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ..
 
Top