ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਏ__

ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਇਆ ਏਂ__♥
 
Top