ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਗ਼ ਲਾਏ ਸੀ__
.
ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈਕੇ ਅਾੲੇ ਸੀ__
 
Top