ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ੇ, ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਏ__

ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ, ਉਹ ਵੀ ਤੁੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਏ__
 
Top