ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਲਵੀ__

ਤੇਨੂੰ ਦੇਖਇਆ ਲਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਇਨ੍ਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਫੀ ਪਾ ਲਵੀ__
 
Top