ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਕੁੜੇ__

ਮੇਰੇ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਚਤੀ ਲੀਕ ਕੁੜੇ__
 
Top