ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਵੇਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਏ__

ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਲੈਣਾ, ਚੰਨ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਵਰਗਾ ਏ__♥
 
Top