ਨਾ ਅਸੀ ਸੋਹਣੇ ,ਨਾ ਗੁਣ ਪਲੇ

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਸੀ.. 2 Liners 1
J ਤੈਨੂੰ ਅਸੀ ਨਾ ਪਸੰਦ , ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪਸੰਦ , ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਪ&#2616 2 Liners 0
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ 2 Liners 0
rAJ06412 ੲੇ ੲਿਨਸਾਨ ਤੁੰ ਖੁਦ ਖੂਦਾ ਨਾ ਬਣ.. 2 Liners 0
ਤੇਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ 2 Liners 0
Sanjeev dadral ਕਿਤੋ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਢੋਈ 2 Liners 0
Ravivir ਸਚ ਤੋਂ ਐਂਵੇਂ ਅੰਨ੍ਜਾਂਨ ਨਾ ਬਣ 2 Liners 2
~Guri_Gholia~ ਤੂੰ ਹਸਾਬ ਨਾ ਕਰ 2 Liners 3
B ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਦਰਿਆ, ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਹਿਣ ਨਾ ਹੁ&a 2 Liners 1
riskyjatt ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ 2 Liners 2
S ਨਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਏ, ਨਾ ਲੰਘਦੀ ਰਾਤ ਸੱਜਣਾ 2 Liners 3
R ਨਾ ਓਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਨਾ 2 Liners 3
~¤Akash¤~ ਇਕ ਪੱਲ ਵੀ ਜੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇਨੂੰ ਤਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ 2 Liners 2
Sukhmeet_Kaur ਜੇ ਤੇਰੀ "ਯਾਦ" ਨਾ ਹੁੰਦੀ... 2 Liners 1
R ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜੌ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਪਰ ਜਤਾਵੇ ਨਾ 2 Liners 2
R ਨਾ ਮਿਲੀ ਮਹੋਬਤ ਨਾ ਦਿਲਦਾਰ 2 Liners 1
B ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਕਹੇ ਇਸਨੂੰ 2 Liners 1
bhupinder24saini ਤੋਹਫ਼ੇ ਚ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਲੈਕੇ ਆਈਂ 2 Liners 1
D ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਨਜਰੀਂ ਆਂਉਦੇ 2 Liners 4
KARAN ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਕਮਲੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ 2 Liners 4
KARAN ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਦੀਆ ਲਕੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਿਆਂ 2 Liners 1
R ਅਸੀਂ Ik ਦਿਨ Ønline ਨਾ 2 Liners 1
KARAN ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀ 2 Liners 1
V ਸ਼ੋਂਕ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀਓ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮਿੱਤਰੋ 2 Liners 0
KARAN ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਦੀਆ ਲਕੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਿਆਂ 2 Liners 0
J ਚੁੱਕਦੀ ਨਾ phone ਕਰੀ 2 Liners 1
A ਨਾ ਤੂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਣੀ ਬਨਿਆ 2 Liners 0
KARAN ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 Liners 3
KARAN ਨਾ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ 2 Liners 2
KARAN ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ 2 Liners 1
J ਨਾ Parhya ਜਾਵੇ Na 2 Liners 1
J ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 Liners 1
J ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਨਾ ਪੜਾਈ ਦਾ 2 Liners 1
J ਐਵੇ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ 2 Liners 2
J ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਖਾਬ ਨਾ ਤੂੰ 2 Liners 2
J ਏਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਈ 2 Liners 1
J ਜੇ facebook ਨਾ ਹੁੰਦੀ 2 Liners 1
J ਫੱਕਰ ਲੋਕ ਨਾ ਲਾਉਦੇ 2 Liners 0
J ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਦੂਰੀ ਦੀ, 2 Liners 0
J ਐਂਵੇ ਨਾ ਵਕਤ ਗਵਾ ਕੁੜੀਏ 2 Liners 0
J ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ 2 Liners 0
J ਨਾ ਹੁਣ ਭੱਠੀਆਂ ਨਾ 2 Liners 0
J ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਾ 2 Liners 0
J ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ 2 Liners 0
D ਮੈਨੂ ਨਾ ਜਾਗਓ .... 2 Liners 0
J ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉਸ 2 Liners 0
J Hun ਬਹੁਤੀ Der ਨਾ 2 Liners 0
ѕραятαη σƒ ℓσνєツ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ, 2 Liners 3
J ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ 2 Liners 1
J ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰ 2 Liners 1
Similar threads


Top