ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਛੱਡ__

ਕਿਸੇ ਦੀਅਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਲਈ__
 
Top