ਕਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਲਏ__

ਆਪਣੀ ਜਨੰਤ ਨੂੰ ਓਹ ਦੁਨਿਆ ਚ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲਏ__♥
 
Top