ਸਭ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਭ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀਅ ਅੱਕਿਆ__

ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੱਖਿਆ__
 
Top