ਨਿੱਤ ਇਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨਿੱਤ ਇਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ__

ਰਵੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਸਦਾ,ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ__♥
 
Top